Sporcu Takviyesi Olarak; QUERCETIN

Quercetin (3,4,5,7-pentahidroksilflavon), fındık, üzüm, elma, çilek, soğan, brokoli ve siyah çay gibi çok çeşitli doğal gıdalarda bulunan doğal bir biyoaktif flavonoiddir. Lab ve hayvan çalışmaları, Quercetin (Q)’ in antioksidan, antiinflamatuar, antikarsinojenik, antiviral, psikostimülan, kardiyoprotektif, nöroprotektif, antipatojenik, immün düzenleyici ve artan mitokondriyal biyogenez gibi birçok biyolojik etkiye sahip olduğunu göstermektedir (Davis ve ark. 2009).

Quercetin’in yararlı etkileri büyük ölçüde oral uygulamadan sonra biyoyararlanımına bağlıdır. Ancak emilimi sınırlıdır, takviye edilmesi bu yüzden uygun teknolojik formda verilmesini gerektirir. Günümüzde lipozomal teknoloji ile hazırlanmış takviyeler vücutta en yüksek emilimi sağlamaktadır.

Quercetin’in sporcularda takviye edilmesi,

antioksidan, antienflamatuar etkileri

Kas hasarı önleme

Nöromüsküler fonksiyonları destekleme

İndirekt performansa katkı

Bağışıklık güçlendirici

Astım hastalığı ve alerjik durumlarda olumlu etkileri ile değerlidir.

Sporculardaki Q takviyesi çalışmaları, egzersize bağlı inflamasyon, oksidatif stres, bağışıklık disfonksiyonu ve egzersiz performansının potansiyel etkilerine odaklanmıştır. (Nieman ve ark. 2012). Q’ in egzersiz performansı üzerindeki olumlu etkisine dair mevcut kanıtlar destekleyicidir.

Q takviyesini araştıran ilk insan egzersizi çalışması (MacRae ve Mefferd, 2006), 6 hafta boyunca Quercetin (1200 mg) takviyesinin bisikletçilerde performans artışı ile sonuçlandığını belirtir. Davis vd. (2010), sağlıklı antrenmansız erkek ve kadınlarda 7 günlük Q (1000 mg) takviyesinin bisiklet ergometresi üzerinden etkilerini inceler, hem VO2max (% 3,9) hem de yorgunluk süresinde (% 13,2) artışlar bulur.

Yakın zamanda yayınlanan bir meta-analizde (Pelletier ve ark. 2013), Q takviyesinin dayanıklılık performansını plaseboya kıyasla artırdığı gösterilmiştir.

Son çalışmalar, flavonol tipi bir polifenol olan Q’ in kas hasarından nasıl koruyabildiğini göstermiştir. (PMID: 30669587)

14 günlük Q takviyesi (1000 mg/g), egzantrik egzersize bağlı zayıflığın, nöromüsküler fonksiyon bozukluğunun ve biyokimyasal parametrelerin iyileşmesini, muhtemelen güçlü anti-enflamatuar ve antioksidan etkisine bağlı olarak iyileştirebilir.

14 günlük Q takviyesi sadece eksantrik egzersizin neden olduğu güç kaybını önlemekle kalmayıp aynı zamanda oluşan kas hasarını takiben 7 gün içinde nöromüsküler fonksiyonun iyileşmesini de katkıda bulunur.

Q, yalnızca redoks süreci üzerindeki etki için değil, aynı zamanda Santral Sinir Sistemi düzeyinde etki eden faktörler için de iskelet kası hasarını iyileştirmek için takviye edilmesi düşünülebilir. (PMID: 32957571)

Uluslararası Egzersiz ve İmmünoloji Derneği yakın zamanda bağışıklık sağlığı üzerine bir görüş bildirisi yayınladı ve Quercetin gibi flavonoidlerin bağışıklık fonksiyonunun bazı yönlerini artırabileceğine ve egzersiz stresli sporcularda hastalık oranlarını azaltabileceğine dair kanıtlara dikkat çeker.(PMID: 21446353)

Quercetin, deneysel modellerde astımın başlıca semptomlarının (bronşiyal hiperaktivite, mukus üretimi ve hava yolu iltihabı) azaltılması da dahil olmak üzere birçok biyolojik etki gösterdiği gösterilmiştir. Astımlı sporcularda takviye kullanımı düşünülebilir, ayrıca profesyonel sporda yasaklı madde sayılan astım ilaçlarının kullanım sıklığını düşürmede yardımcı etkisi değerlendirilebilir. (Braz. J. Pharm. Sci. 2012)

Quercetin’in zihinsel ve fiziksel performansı artırabilecek bir başka ilginç özelliği de kafein benzeri psikostimülan etkisidir. Kafein gibi psikostimülanlar, beyindeki adenozin reseptörlerini bloke etme yeteneklerinden dolayı dayanıklılık egzersizi sırasında yorgunluğu geciktirebilir ve bu da dopamin aktivitesinde bir artışa neden olur (Davis ve ark. 2003). Kuersetinin psikostimülan etkisi de kafeine benzer bir şekilde in vitro olarak bildirilmiştir (Alexander 2006) (Ferré 2008), ancak bu etki insan deneklerde bulunmamıştır (Cheuvront ve ark. 2009).

Quercetin’in dayanıklılık performansı üzerindeki olası bir fayda ile ilgili en önemli yeni etkisi, mitokondriyal fonksiyon üzerinde bir fayda gösteren iki yeni in vitro ve kemirgen çalışmasından (Rasbach ve Schnellmann 2008, Davis vd.2009b) gelmektedir.

Davis vd. (2009b), 7 günlük quercetin takviyesinin (12.5 ve 25 mg · kg-1 gün-1), peroksizom proliferatörü ile aktive edilen reseptör-koaktivatör-1α (PGC-1α) dahil olmak üzere mitokondriyal biyogenezin uyarılmasıyla yorgunluğa kadar geçen süreyi iyileştirdiğini bulmuştur. (beraberinde Sirtuin 1 (SIRT1) gen ekspresyonu, mitokondriyal DNA (mtDNA) ve sıçanların hem beyin hem de soleus kasında sitokrom c enzim konsantrasyonu artışı).Ancak bu etki henüz insanlarda gözlenmemiştir. Quercetin uygulamasından sonra (1000 mg · gün-1 2 hafta süreyle) insanlarda mitokondriyal biyogenez belirteçlerini araştıran bir çalışma, sitokrom c oksidaz ve kas mtDNA gibi mitokondriyal biyogenezin artmış belirteçlerine yönelik eğilimleri gözlemledi, ancak istatistiksel anlamlılığa ulaşamadı (Nieman ve ark. 2010).

Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam